Про університет


Про університет«Європейський університет» є одним із найбільших приватних вищих навчальних закладів України, в якому за 26 спеціальностями навчається більше 30 тисяч студентів, у тому числі іноземців з 15 країн світу. Заклад був заснований 1991 року родиною вчених - Тимошенком Іваном Івановичем, його дружиною Зоєю Іванівною та їх донькою Оленою Іванівною. Упродовж 19 років функціонування університету родиною Тимошенка І.І. створено сучасний вищий навчальний заклад, у якому працює більше 1600 науково-педагогічних фахівців, з яких майже половина має вчені ступені і звання. У структурі університету: Науково-навчальний інститут права та безпеки підприємництва, Науково-дослідний інститут системних досліджень стабілізації і розвитку економіки та факультети: економіки і менеджменту, інформаційних систем і технологій, юридичний, безпеки підприємництва, практичного підприємництва і професійної адаптації, 25 філій у різних містах України, а також Бізнес-коледж, Гімназія і дитяча школа-сад. Це єдиний в Україні вищий навчальний заклад, у якому створена система освіти від дитячого саду до університету.

В університеті функціонує Міжнародний освітньо-підготовчий центр для іноземних студентів та аспірантура для підготовки спеціалістів вищої кваліфікації. Університет готує молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів з таких галузей знань: «Культура», «Право», «Економіка і підприємництво», «Менеджмент та адміністрування», «Природничі науки», «Інформатика та обчислювальна техніка», «Інформаційна безпека». Заклад проводить також перепідготовку спеціалістів та підвищення кваліфікації. Університет співпрацює з 38 вищими навчальними закладами іноземних держав. Спільно з університетами Англії, Франції, Німеччини та Іспанії брав участь в розробці програми підготовки магістрів ділового адміністрування та інформаційних технологій за ґрантом «Tempus/Tacis» JEP 2350-2002.

В Європейському університеті створена сучасна матеріально-технічна база для навчального процесу і відпочинку студентів та співробітників: власні навчальні корпуси, видавничий центр, бібліотека, комфортабельні гуртожитки, медичне обслуговування, оздоровлюючі комплекси в Карпатах і поблизу Києва.

Сучасний зміст освіти, інноваційні форми у навчальному процесі із застосуванням комп'ютерних технологій і тренінгових форм занять дозволяють готувати спеціалістів рівня європейських стандартів. У 2005 році Європейський університет став переможцем X Українського національного конкурсу з якості і нагороджений сертифікатом «Визнання досконалості в Україні».

Про філію


Нетішин – місто молодих та енергійних людей, які знають, що новий час диктує нові умови. Нетішинці переконані, що в основі гарного життя та успішної кар’єри лежить освіта європейського зразка.

“Вчись, працюючи” – гасло Європейського університету та зайнятих людей. Лише високоосвічена еліта здатна на самостійне мислення, новаторський підхід в економіці, управлінні. Еліта, що не боїться реформ, – майбутнє держави, яке сьогодні формується в стінах Європейського університету під впливом високопрофесійних викладачів.

Навчання у Нетішинській філії Європейського університету забезпечує постійний професійний ріст, а значить - конкурентоспроможність на ринку праці.


Період становлення філії припав на 2001 рік. У цей час формувалася матеріальна база, укомплектовувалися аудиторії, підбиралися викладачі, які б відповідали рівню Європейського університету.

Про філіюЗ вересня 2002 року у філії розпочато навчання студентів заочної форми за напрямком “Економіка та підприємництво”; спеціальності: “Економіка підприємства” і “Облік та аудит”.
Про філіюУ 2011 році ліцензовано Бізнес-коледж Нетішинської філії. Розпочато набір студентів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» зі спеціальностей «Економіка підприємства» та «Бухгалтерський облік».
Денна та заочна форма навчання, післядипломна освіта у Нетішинській філії Європейського університету дають змогу здійснювати професійну підготовку та перепідготовку, підвищувати свою кваліфікацію за сучасними спеціальностями згідно з державними стандартами. Філія гарантує якісну освіту як на стаціонарі, так і без відриву від основної роботи та місця проживання. По закінченні університету видається державний диплом і диплом Європейського університету. Університет входить до реєстру університетів ЮНЕСКО.

Про філіюЛащук Василь Павлович очолює Нетішинську філію Європейського університету з серпня 2001 року. Закінчив Київський торговельно-економічний інститут (1975 р.), Європейський університет (2003 р.), магістр економіки. Працював на керівних посадах у Рівненській обласній держадміністрації, першим заступником директора Рівненської філії Європейського університету. Має значний науковий доробок у царині економіки.
Навчальний процес забезпечують понад 20 досвідчених висококваліфікованих викладачів, серед яких кандидати наук, доценти. Науково-викладацький склад філії впроваджує в життя нові технології навчання, індивідуальний підхід до студента , що впроваджується з метою організації найбільш раціонального, ефективного засвоєння знань.

Концепція діяльності Нетішинської філії університету передбачає єдність чотирьох основних завдань:
• органічне поєднання теорії та практики;
• глибоке знання основ новітніх технологій;
• вільне володіння іноземною мовою;
• виконання дипломної роботи на базі реальних економічних показників, даних та матеріалів.

Для потреб студентів Нетішинської філії Європейського університету обладнані просторі аудиторії, укомплектована бібліотека. ЇЇ фонд складає більш як 4500 примірників наукової, методичної та навчальної літератури. До послуг студентства також література на електронних носіях та доступ до мережі Інтернет.